Antonia Chornet

Servei de Neurofisiologia Clínica, Casa de Salud, València.

Activitat elèctrica cerebral

La interpretació d'electroencefalogrames és una tasca clínica duta a terme per especialistes que estudia els impulsos elèctrics del cervell, conseqüència de l'activitat neuronal.
0