Armando Pérez-Cañellas

Departament de Física Teòrica – IFIC (centre mixt CSIC – Universitat de València).

CARTER

Entrevista a Brandon Carter, físic teòric i investigador en el Laboratoire Univers et Théories de Meudon al CNRS.
0