Ángel Romero Martínez, Marisol Lila, Luis Moya Albiol
23b-82

Els maltractadors presenten alta dependència emocional i baixa autoestima.
0