Carl Djerassi

Professor emèrit de Química en la Universitat de Stanford.

La «ciència en ficció» i el teatre poden servir per a presentar de manera versemblant i comprensible els descobriments i una idiosincràsia tan tribal

0