Carl Djerassi

Professor emèrit de Química en la Universitat de Stanford.

La «ciència en ficció» i el teatre poden servir per a presentar de manera versemblant i comprensible els descobriments científics, i així ho demostra l’obra teatral Oxigen.
0