Carla Sanchis-Segura
Professora del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia de la Universitat Jaume I de Castelló. És membre del grup d’investigació Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional.

Els cervells no poden ser agrupats en dues categories excloents: masculins i femenins. Avui dia, la realitat és una altra.
0