Carles Puche
Il·lustrador, Barcelona.
panorama mari

Quina és la part de la Terra ocupada per la biosfera? Fins on arriba en l’atmosfera? Com és de profunda en el mar? I, dins de les roques, hi ha vida?
0
biodiversitat

De les espècies actualment classificades, s’estima que s’han descrit prop del 90% de les plantes i animals vertebrats, menys del 5% dels fongs i menys de l’1% de les «espècies» de procariotes.
0
El gran arbre de la vida basat en el RNA ribosòmic

Els organismes vius no porten una etiqueta dient el seu nom i grup, com els veiem en els museus. Mai podem estar segurs que un nou descobriment no ens obligui a canviar l'etiqueta de la vitrina.
0