Catarina Casanova
Investigadora al Centre de Recerca en Antropologia i Salut (CIAS), Departament de Ciències de la Vida, Universitat de Coïmbra (Portugal). També és professora a l’Institut Superior de Ciències Socials i Polítiques (ISCSP) de la Universitat de Lisboa (Portugal) i col·laboradora del Centre d’Administració i Polítiques Públiques (CAPP). Membre fundador de l’Associació Primatològica Portuguesa.
babouin

La pèrdua i degradació dhàbitats és una de les principals amenaces per als primats. En la protecció de l'entorn no es pot ignorar la diversitat cultural dels grups de població que viuen a les àrees protegides perquè la supervivència de la biodiversitat depén de les actituds d'aquestes comunitats.

0