Cecilia Rosen

Coordinadora de Comunicació en l’Institut de Fisiologia Cel·lular (IFC) de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Investigadora, professora i periodista especialitzada en ciència, tecnologia, innovació, salut i medi ambient, amb quinze anys d’experiència.

Julio Sanjuan, Anabel Forte, Claire Simeone i Carlos Briones

Trobar una definició general de què és storytelling (o narració) i informar sobre el seu impacte en la comunicació pública de la ciència. Però va haver-hi un problema inesperat... No trobem aquesta definició senzilla, quasi universal. 
0