Daniel Gamito-Marques

Historiador de la ciència en el Centre Interuniversitari d’Història de la Ciència i de la Tecnologia, amb seu a Lisboa (Portugal). Els seus principals interessos acadèmics són la ciència i l’imperialisme (segles XIX i XX), i la història de la història natural (segles XVIII i XIX). També ha publicat obres de teatre sobre el poder del relat per a tractar temes científics complexos en l’educació, la literatura i les arts escèniques.

No s'han trobat publicacions.