Daniel Gamito-Marques

Historiador de la ciència en el Centre Interuniversitari d’Història de la Ciència i de la Tecnologia, amb seu a Lisboa (Portugal). Els seus principals interessos acadèmics són la ciència i l’imperialisme (segles XIX i XX), i la història de la història natural (segles XVIII i XIX). També ha publicat obres de teatre sobre el poder del relat per a tractar temes científics complexos en l’educació, la literatura i les arts escèniques.

Duria Antiquior, de Henry de la Beche

En el món occidental, el cristianisme ha produït relats que han servit de referència a la investigació científica durant segles. Ací s'analitzen dos d’aquests exemples –la història de la creació i la història de Noé i el diluvi universal.

0