David Agulló Galilea, Daniel Barbé Farré, Jordi Martí Aladern
30-65

© A. Bagué Molt a prop de Barcelona, als jardins del recinte del Parc Sanitari Sant

0