Elena Rubio

Catedràtica de Farmacologia del Departament de Farmacolo­gia. Facultat de Medicina i Odontologia. Universitat de València.

És possible mesurar la intensitat del dolor?

El dolor és una sensació subjectiva, però per tal d'objectivar-ne la intensitat s'utilitzen diferents tipus d'escales que permeten al pacient assenyalar el grau de dolor que pateix. L'efecte dels medicaments analgèsics s'avalua mitjançant assajos clínics subjectes a regles estrictes per poder comparar l'efecte del medicament amb el produït per substàncies sense activitat analgèsica.

0