Enrique Bigné

Vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació, Univer­sitat de València.

Alguna cosa es mou

Les tecnologies de la informació i la comunicació han evolucionat en l’última dècada modificant hàbits tradicionals. En particular, la telefonia mòbil ha donat pas

0