Ernest Farrés Junyent

Poeta i periodista, el seu darrer llibre és Edward Hopper (Viena Edicions, 2006).

MAHIQUES1

La versatilitat de la naturalesa humana es demostra gràcies als poetes. Escrivim poesia per fromular preguntes i obtenir respostes que al·ludeixen a les tenebres de la nostra natura.
0