Evelyn Fox Keller
Professora emèrita d’Història i Filosofi a de la Ciència en l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT, EUA). És autora de llibres com The century of the gen (Harvard University Press, 2000), Making sense of life: Explaining biological development with models, metaphors and masclets (Harvard University Press, 2002) i The mirage of a space between nature and nurture (Duke University Press, 2010).

A pesar de l’impressionant progrés de la biologia molecular i del coneixement de l'ADN, a hores d'ara continuem sense poder explicar adequadament com s’organitzen les proteïnes per convertir-se en organisme.
0