Fernando Ballesteros, Alberto Fernández Soto

Cada freqüència de l'espectre visible correspon a un color, però aquests colors no existeixen en el món exterior: els produeix el cervell.
0