Francesc Gràcia

Grup Nord de Mallorca d’espeleologia i Grup de recerca sobre el carst i la geomorfologia litoral. Universitat de les Illes Balears.

cales a Mallorca

L'exploració de cavitats litorals al Migjorn de Mallorca, moltes amb importants continuacions subaquàtiques, suggereixen la relació genètica i hidrològica entre les cales i l'endocarst.

0