Francesc Jutglar

Artista naturalista.

Originàriament, els primers ocells vivien en ambients forestals, eren diürns i estaven adaptats a moure’s entre la vegetació. Així s’endevina

0