Francisco Javier Dosil Mancilla

Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad de Michoacana. Morelia, Mèxic.

El final de la Guerra Civil espanyola de 1936 amb la victòria franquista va comportar l’inici d’un dels èxodes més dramàtics de la història contemporània, i no sols per l’alt nombre d’exiliats, també perquè incloïa la plana major de la intel·lectualitat i la ciència espanyola.

0