Fulvio Mazzocchi
Biòleg i filòsof. Investigador de l’Institut de Ciències del Patrimoni del CNR (Roma, Itàlia). La seua activitat d’investigació se centra en l’epistemologia (pluralisme epistèmic, perspectivisme), els problemes filosòfics de la investigació científica (com el debat reduccionisme-holisme en la biologia, la validació de models climàtics o els problemes epistemològics de les dades massives) i l’organització del coneixement.
big data selfie microbioma

Actualment, existeix un intens debat sobre la qüestió del big data o dades massives. Què podem esperar de les dades massives i què no? Parlen les dades per si mateixes?
0