Gregori Martín Quetglàs

Director de l’Institut de Robòtica de la Universitat de València.

Protocol de Kyoto i mobilitat Aquest protocol és un modest, encara que important, pas en la direcció assenyalada pel Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic

0