Hugo Salais López

Investigador de la Unitat Mixta d’Investigació Neuroana­tomia Funcional (NeuroFun), Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló.

Els animals s’obliden de les ­seues necessitats per a bolcar-se sobre les de la seua prole. Per a entendre aquest canvi dràstic de comportament, és necessari investigar quins són els circuits cerebrals que controlen el comportament parental, i quines són les modificacions que tenen lloc en aquests circuits quan els animals es reprodueixen.

0