Isabel Tort Ausina

Doctora en Física per la Universitat de Màlaga i professora de la Universitat Politècnica de València, on col·labora en la línia d’investigació de geofísica aplicada, concretament amb estudis de patrimoni històric, artístic i cultural mitjançant la tècnica de georadar.

Arribar a veure on no arriben els nostres ulls

Mai no em va agradar escriure. I quina forma tan estra­nya de començar un assaig, diran vostès. Però és amb aquestes paraules que començo

0