Isabel Burdiel

Departament d’Història Contemporània, Universitat de València.

El “monstre de Frankenstein” s'ha convertit en un terme general, una metàfora de la utilització irresponsable de la ciència.
0