Javier Ábalos
Investigador postdoctoral del Laboratori d’Etologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (Espanya). La seua investigació se centra en l’estudi de la coloració i el comportament dels animals, tot i que els seus interessos científics són amplis.

L'astrofografia és una poderosa eina per a que tant aficionats com professionals estudien l'univers.
0

La fotografia s'ha consolidat com a eina clau en la investigació astronòmica i resulta fonamental per a conéixer millor l'univers.
0