Javier de Lucas

Director del Colegio de España en París. Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política. Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política. Universitat de València.

73-67

En els darrers anys assistim a una ofensiva de recuperació de l’argumentació iusnaturalista que suggereix que

0