Joan Sabaté

Arquitecte i director de SaAS: Arquitectura i sostenibilitat (Barcelona).

Energia i edificació

Millorar l’eficiència en el sector de l’edificació és clau per a la reducció del consum d’energia. En l’àmbit de la UE, la construcció representa

0