Jorge Velasco, Fernando Sapiña

Cada cert temps apareixen llibres escrits per persones sense formació científica proclamant que la “crisi” mediambiental no existeix. The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real

0