Juan Carlos del Pozo
Professor d’Investigació en l’INIA (Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària), Madrid (Espanya). Lidera un grup d’investigació en el Centre de Biotecnologia i Genòmica de Plantes (CBGP, UPM-INIA) que està identificant nous gens reguladors del desenvolupament radicular i microbiota associada a les arrels en resposta a deficiències nutricionals, amb la finalitat d’utilitzar aquest coneixement per a desenvolupar cultius més eficients.
Camp de dacsa

Les noves eines biotecnològiques, com ara l’edició gènica o la biologia sintètica, ajudaran a incrementar la producció agrícola de manera sostenible.
0