Laura Filardo-Llamas
Professora titular en Llengua i Lingüística Anglesa en el Departament de Filologia Anglesa de la Universitat de Valladolid (Espanya). La seua àrea principal d’investigació és l’anàlisi crítica del discurs des del prisma de la lingüística cognitiva. El seu interès principal radica en l’explicació de la construcció discursiva dels conflictes polítics i culturals i la (des)legitimació discursiva de les accions polítiques.

La COVID-19 ha activat metàfores creatives: des de les ones, als tsunamis, quixots i l'ús de termes de la boxa, com KO-vid.
0