Ana Lluch Hernández

Cap de servei. Servei d’Oncologia i Hematologia. Hospital Clínic Universitari. València.

Estudiants a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València

La posició de la dona dins de l’àmbit científic ha evolucionat positivament de manera significativa en els últims anys, especialment en l’última dècada amb l’aprovació de mesures per a aconseguir la igualtat. No obstant això, falta molt de camí per recórrer
0