Miquel Portilla

Departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.

És possible detectar ones gravitatòries generades en un laboratori?

És possible convertir part de l’energia continguda en una ona electromagnètica en una ona gravitatòria
0