María José Costa

Fins fa uns quaranta anys, la qüestió de l’origen de l’univers no es podia plantejar en termes científics. El

0