María José Costa

[caption id="attachment_7459" align="alignleft" width="550"] L’exposició explica com funcionen els acceleradors i detectors de partícules (amb exemples que ens resulten totalment familiars, com ara un

0