Neus Campillo

Departament de Filosofia, Institut Universitari d’Estudis de la Dona, Universitat de València.

El canvi més radical que es pot imaginar en la condició humana seria l'emigració dels homes des de la Terra aun

0