Nicholas W. Best

Department d’Història i Filosofia de la Ciència, Indiana University (EUA).

Quan Lavoisier parla d’oxigen no té en ment la mateixa idea que un químic contemporani. La diferència entre un concepte i l’altre és un problema fonamental a l’hora d’estudiar les teories químiques anteriors i posteriors a la revolució química.
0