Oriol Izquierdo

Escriptor i professor de literatura i humanitats a la Univer­sitat Ramon Llull, Barcelona.

6-78

Jordi Play Màrius Serra va obtenir el premi Sant Jordi el passat desembre per l'obra Plans de futur,

0