Pablo Schyfter

Professor de l’Escola de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat d’Edimburg (Regne Unit). Investiga sobre ciència, tecnologia i innovació, sociologia del coneixement i filosofies de la biologia i la tecnologia. Ha estudiat biologia sintètica i ha escrit sobre ontologies tecnològiques, funcionalitat biològica i metrologia. Actualment està investigant sobre racionalitat i creació de coneixement en l’enginyeria.

regle sistema mètric ordenació social

Comprendre l’estandardització com una forma d’ordenació social fa veure aspectes dels estàndards que en cas contrari quedarien ocults. Ens permet anar més enllà de la informació a què podem accedir immediatament en la taula de treball, en la pantalla i en les converses orals o escrites.
0