Pedro Ruiz Torres

Ex-rector de la Universitat de València. Dept. d’Història Contempo­rà­nia, Fac. de Geografia i Història, UV.

Memòria, ciència, història

Vivim en l’era de la commemoració, ens diu l’historiador Pierre Nora, en un moment present habitat per l’obsessió commemorativa que afecta totes les societats contemporànies.
0