Pablo Giménez-Font

Professor titular del departament d’Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física. Universitat d’Alacant.

Pous de neu i evolució del clima Des que en 1970, en el primer estudi complet que sobre aquesta activitat es va fer a Espanya,

0