Pablo Giménez-Font

Professor titular del departament d’Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física. Universitat d’Alacant.

Al País Valencià, hi ha catalogats quasi 300 pous, que manifesten l'aparent evidència de canvi climàtic a les muntanyes valencianes.
0