Pilar Goya Laza

Professora d’Investigació de l’Institut de Química Mèdica (CSIC). Madrid.

L’any 2011 va ser proclamat per l’Assemblea General de l’ONU Any Internacional de la Química alhora que es commemorava el centenari de la concessió del Premi Nobel de Química a Marie Curie.
0