Rafael Gil

Vicerector de Cultura, Universitat de València.

Cultura, entre el caos i la planificació

Encara que puga resultar una apreciació una mica desmesurada, hem de començar afirmant que el món de la cultura es basa en el caos.

0