Rafael Gil

Vicerector de Cultura, Universitat de València.

Encara que puga resultar una apreciació una mica desmesurada, hem de començar afirmant que el món de la cultura es basa en el caos.

0