Rosario Gil García

Investigadora del Programa Ramón y Cajal, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV).

Michael R. Rose

Michael R. Rose, professor de Biologia de la Universitat de Califòrnia, Irvine, ens va visitar recentment dins del seu «tour peninsular». Com a director

0