Sergio Velasco Ayuso

Investigador del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET) de l’Argentina en el Centre d’Investigacions de la Mar i l’Atmosfera (CIM), CONICET i UBA. Just abans va estar treballant com a investigador postdoctoral en l’Institut d’Investigacions Fisiològiques i Ecològiques Vinculades a l’Agricultura (IFEVA). És especialista en la crosta biològica del sòl i en les comunitats microbianes en general. Va obtenir el seu doctorat en Ciències Biològiques en la Universitat Autònoma de Madrid (Espanya).

El pasturatge amb bestiar modifica els ecosistemes àrids i fins i tot arriba a degradar-los, cosa que atempta contra la sostenibilitat de la mateixa activitat ramadera.

0