Silbia López de Lacalle

Premi Prisma 2009 al millor article periodístic. Ins­tituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC).

00764

Aquesta crònica calia escriure-la en calent, abans que la matinada del dilluns començara a atenuar el

0