Ursula Klein

Professora de l’Institut Max Planck d’Història de la Ciència, Berlín.

Les substàncies estudiades pels químics del segle XVIII difereixen en gran mesura de les modernes «substàncies químiques», fou aquest un canvi provocat per l'anomenada revolució química?
0