Valeriano Iranzo

Professor titular del Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència. Universitat de València.

Al llarg de la seua carrera com a investigador, el professor Elliott Sober s’ha centrat en la filosofia de la ciència, en particular en la filosofia de la biologia evolucionista.
0