Wesley Leoricy Marques
Investigador postdoctoral en l’Institut Tecnològic de Massachussets (MIT, Estats Units), amb un doble doctorat en Biotecnologia per la Universitat Tecnològica de Delft (Països Baixos) i la Universitat de Campinas (Brasil).
Text - alimentació i creixement de la població

Cal realment augmentar la producció global d’energia, materials i aliments per a fer front al creixement de la població mundial?
0