Xavier Bru de Sala

Escriptor i periodista. El seu darrer llibre és Cartes d’uns coneguts a una desconeguda (La Magrana).

Lamarckians, tanmateix

Jan Kerkhofs, l’eminent sociòleg flamenc, director dels principals estudis sobre valors a més de jesuï­ta sorneguer, de la corda del nostre pare Batllori, ironitzava

0