einstein

Albert Einstein

El seu segle i la seua ciència

José Adolfo de Azcárraga
ISBN: 978-84-370-6330-0
Idioma: català
Data d'edició: 2005
Pàgines: 174
Preu: 10 €

Sinopsi

L’any 1905 va constituir l’annus mirabilis d’Albert Einstein, amb la publicació d’uns articles que marcaren una fita per a la física contemporània. Un segle després, el 2005, se celebrava l’Any de la Física i la revista Mètode editava aquest llibre dedicat al físic escrit per José Adolfo de Azcárraga. Una visió contextualitzada del seu temps, dels seus companys, dels científics col·laboradors i rivals, inclús de la vida íntima del genial científic.

José Adolfo de Azcárraga

José Adolfo de Azcárraga

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Madrid i Doctor per la Barcelona. És Catedràtic Emèrit de la Universitat de València i membre de l’Institut de Física Corpuscular (CSIC-UV). És autor de més de 180 articles de recerca sobre física matemàtica i física d’altes energies, així com llibres científics sobre la matèria. A la seua activitat docent i investigadora li ha acompanyat sempre un interès per acostar la ciència a la societat. És autor de diversos articles i llibres de divulgació.