Del camp a la clínica: ratolins monògams i hormones de l’amor

L’oxitocina promou emocions socials tant positives com negatives, depenent del context, el sexe, l’experiència prèvia del subjecte i la seua personalitat.

0