Antonio Córdoba

Departament de Matemàtiques, Universidad Autónoma de Madrid.

Les matemàtiques són el llenguatge de la naturalesa, per això no es estrany trobar matemàtics aficionats a la poesia, o al revés. Aquesta breu antologia fa un repàs dels més representatius.
0